Cukierki reklamowe elementem marketingu skierowanego do dzieci

Cukierki reklamowe
Cukierki reklamowe

Współczesny marketing jest bardzo często skierowany do konkretnych grup osób. Jest to bardzo skuteczne działanie, bowiem umożliwia dopasowanie podejmowanych przedsięwzięć do potrzeb i zainteresowań danej grupy. Jak można dobrać taką grupę? Należy ją wyodrębnić pod kątem zainteresowań, potrzeb, upodobań, itp. Grupy takie mogą być podzielone ze względu na wiek, płeć, wykonywany zawód, zamieszkiwane terytorium, itd. Jaki przykład, pozwalający na zobrazowanie tematu, można tutaj podać? Wydaje się, że najbardziej oczywistym przykładem konkretnej grupy docelowej będą dzieci.Dzieci, jak wiadomo, często stają się adresatem reklam. Dlaczego? Bo łatwo jest wyodrębnić tę grupę, a ponadto łatwo wskazać te rzeczy, które spełnią oczekiwania dzieci. Reklamuje się w tym wypadku bardzo często zabawki, bajki, słodycze czy książki dla dzieci. Doskonałym przykładem mogą być cukierki reklamowe.

Cukierki reklamowe mają tę zaletę, że można je reklamować na bardzo wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest reklama w telewizji. Drugim sposobem jest reklama w internecie, innym może być reklama w czasopismach dziecięcych. Wszędzie tam, gdzie są dzieci, są też reklamy do nich skierowane.

Dlaczego cukierki reklamowe są tak skuteczne w marketingu skierowanym do dzieci? Jest tak dlatego, że po pierwsze cukierki smakują dzieciom, a po drugie są to przedmioty pozwalające na łączenie reklam. Jak? Można np. umieszczać logo producenta danej grupy cukierków, a także logo innej firmy, np. producenta filmu dla dzieci, zabawki, itp. Powinna to być marka rozpoznawalna przez dzieci.

Ale omawiane cukierki, jako element marketingu dziecięcego, mogą także pomagać promować imprezy, konkursy, przedsięwzięcia, itd. Mogą stanowić nagrodę w takich sytuacjach. Nagroda tego rodzaju, ze względu na smak i wygląd, będzie bardzo chętnie przez dzieci przyjmowana i sprawi, że zainteresują się one daną imprezą czy konkursem. A jak wiadomo, zainteresowanie grupy docelowej jest w marketingu jest najważniejsze. To właśnie decyduje o efektywności prowadzonego marketingu.